Pengetahuan

Defenisi dan Aspek-Aspek Pemahaman Konsep Berdasarkan Taksonomi Bloom

Aspek Pemahaman ditandai dengan kemampaun seseorang untuk menyampaikan informasi lain tenatng hal-hal yang berkaitan dengan subjek
Ahmad Dahlan
2 min read

Pengertian Epistemologi dalam Kajian Filsafat Ilmu

Ahmad Dahlan. Pada perkembangan ilmu terutama pada bidang kajian filsafat terdapat hal pokok yang menjadi cabang kajian mengenai cara manusia berfikir. Ketiga cabang tersebut...
Ahmad Dahlan
5 min read